Your Cart
Gratis verzending bij bestellingen boven €50!

Privacybeleid

In dit Privacybeleid wordt uiteengezet hoe wij uw persoonsgegevens, die u ons verstrekt uit hoofde van uw gebruik van deze website (de “Site”), verzamelen, gebruiken, overdragen, bewaren, beveiligen en openbaar maken, evenals andere voorwaarden met betrekking tot datalocatie. Het beschrijft ook uw keuzes met betrekking tot het gebruik, de toegang en de correctie van uw persoonsgegevens. Dit Privacybeleid is ook van toepassing op het gebruik van de Site via een mobiel apparaat, hetzij via mobiele applicaties of mobiel-geoptimaliseerde websites. 

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door.  Als u het niet eens bent met de voorwaarden van dit privacybeleid, bezoek de site dan niet. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid op elk gewenst moment en om welke reden dan ook. Eventuele wijzigingen of aanpassingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na het plaatsen van het bijgewerkte Privacybeleid op de Site, en u ziet af van het recht op het ontvangen van een specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging of aanpassing. U wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van, te worden onderworpen aan en wordt geacht de wijzigingen in een herzien privacybeleid te hebben aanvaard door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop een dergelijk herzien privacybeleid is geplaatst.

A.   VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De informatie die wij op de Site kunnen verzamelen, omvat:

 1. Persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer, en demografische informatie, zoals uw leeftijd, geslacht, woonplaats en interesses, die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert op de Site of wanneer u ervoor kiest deel te nemen aan verschillende activiteiten die verband houden met de Site, zoals online chat en message boards. U bent niet verplicht om ons persoonlijke informatie van welke aard dan ook te verstrekken, maar uw weigering om dit te doen kan u verhinderen om bepaalde functies van de Site te gebruiken.
 1. Als u een account registreert via sociale mediaplatforms zoals Facebook of Twitter, kunnen wij uw accountnaam en profielfoto op die platforms verzamelen.  Als u ervoor kiest om onze aanvullende vragenlijsten voor geregistreerde leden te beantwoorden, kunnen wij ook de burgerlijke staat, nationaliteit, geslacht, geboortedatum en/of geboortejaar, jaarinkomen, maandelijkse uitgaven en gebruikersvoorkeuren verzamelen. Als u er de voorkeur aan geeft dergelijke aanvullende informatie niet te verstrekken, zal dit geen invloed hebben op het gebruik van onze diensten en producten.
 1. Als u contact opneemt met onze klantenservice, kunnen wij uw gesprek met ons opnemen en aanvullende informatie verzamelen om uw identiteit te verifiëren.
 1. Wij registreren details van de activiteiten van gebruikers op de Site. Informatie die onze servers automatisch verzamelen wanneer u toegang krijgt tot de Site, zoals uw IP-adres, uw browsertype, uw besturingssysteem, uw toegangstijden, en de pagina’s die u hebt bekeken direct voor en na uw toegang tot de Site, uw koop- en surfactiviteiten op ons platform.
 1. Als u onze mobiele applicatie gebruikt of de Site bezoekt via een mobiel apparaat, kan deze informatie ook de naam en het type van uw apparaat, uw besturingssysteem, uw telefoonnummer, uw land en geo-locatiegegevens, uw ‘vind ik leuk’-berichten en antwoorden op een bericht, en andere interacties met de applicatie en andere gebruikers via serverlogbestanden omvatten, evenals alle andere informatie die u kiest te verstrekken.
 1. In verband met transacties en betalingsdiensten kan informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot, betalingsmethode (bijv. geldig creditcardnummer, kaartmerk, vervaldatum), facturerings- en leveringsinformatie, beveiligingscode en traceerinformatie worden verzameld om de verkoop en aankoop te vergemakkelijken, evenals de verrekening van de aankoopprijs van de producten of teruggave, omruiling, of diensten die worden verhandeld op of verkregen via de Site.

Bepaalde gegevens die wij verzamelen kunnen worden gedefinieerd als persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (“Persoonsgegevens”). Om ons in staat te stellen onze diensten en producten aan gebruikers te leveren, moeten gebruikers bepaalde categorieën gegevens verstrekken (die Persoonsgegevens kunnen omvatten), zoals gebruikersnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Als bepaalde gegevens vereist zijn, zullen wij u dat laten weten op het moment van verzamelen. Indien gebruikers niet voldoende gegevens verstrekken die als noodzakelijk zijn aangemerkt, kunnen wij mogelijk het registratieproces niet voltooien of bepaalde producten of diensten niet leveren. 

B.   GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen en gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verifiëren van uw identiteit en uw geschiktheid om u als gebruiker van de Site te registreren
 • het aanmaken, verwerken en beheren van uw registratie als gebruiker
 • het verlenen van klantenservice aan u en het reageren op uw vragen, feedback, claims of geschillen
 • het uitvoeren, verwerken en beheren van bestellingen, transacties en betalingen, het leveren van leveringsdiensten;
 • het beoordelen van de veiligheid van uw account, het opsporen en voorkomen van frauduleuze transacties, het waken tegen diefstal, en het beschermen tegen criminele activiteiten of andere veiligheidsincidenten;
 • het e-mailen van u met betrekking tot uw account of bestelling, en het personaliseren van onze communicatie met u op basis van uw browsegegevens en uw bestelgeschiedenis
 • het verzamelen van anonieme statistische gegevens en analyses voor intern gebruik of voor gebruik met derden, inclusief het uitvoeren van onderzoek of statistische analyses om de inhoud en lay-out van de Site te verbeteren;
 • het leveren van gerichte reclame, coupons, nieuwsbrieven en andere informatie over promoties en de Site aan u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Cookies of andere soortgelijke technologieën kunnen worden gebruikt om u reclame aan te bieden op basis van uw surfactiviteiten en interesses (zie sectie Cookie Notice hieronder).  Wanneer wij daartoe verplicht zijn door de toepasselijke wetgeving, zullen wij uw toestemming vragen voordat wij u communicatie voor marketingdoeleinden sturen; en
 • het assisteren van rechtshandhaving en het reageren op dagvaardingen;
 • wij kunnen uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die wij aan u bekend hebben gemaakt (zoals archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of statistische doeleinden) indien en waar dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

C.   OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen Persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld bekendmaken, delen of overdragen aan onze zakelijke partners of aan onze dienstverleners die door ons zijn ingeschakeld, zodat wij producten of diensten aan u kunnen leveren, of voor andere doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld. Voorbeelden van het openbaar maken of delen van Persoonsgegevens zijn onder meer:

 1. Bij wet of om rechten te beschermen

Indien wij van mening zijn dat het vrijgeven van informatie of Persoonsgegevens over u noodzakelijk is om te reageren op een juridisch proces, om mogelijke schendingen van ons beleid te onderzoeken of te verhelpen, of om de rechten, eigendommen en veiligheid van anderen te beschermen, kunnen wij uw informatie delen zoals toegestaan of vereist door toepasselijke wet- en regelgeving of voorschriften.  Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere entiteiten voor bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico’s. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook bekendmaken en overdragen aan onze professionele adviseurs, wetshandhavingsinstanties, verzekeraars, overheids- en regelgevende en andere organisaties, of zoals anderszins vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 1. Derde-dienstverleners

Wij kunnen uw informatie of Persoonsgegevens delen met derden die diensten voor ons of namens ons verrichten, waaronder betalingsverwerking, gegevensanalyse, e-mailverzending, hostingdiensten, klantenservice en marketingassistentie. 

 1. Marketing communicatie

Met uw toestemming, of met de mogelijkheid voor u om uw toestemming in te trekken, kunnen wij uw informatie of Persoonsgegevens delen met derden voor marketingdoeleinden, zoals wettelijk is toegestaan.

 1. Interacties met andere gebruikers

Als u interactie heeft met andere gebruikers van de Site, kunnen deze gebruikers uw naam, profielfoto en beschrijvingen van uw activiteiten zien, waaronder het verzenden van uitnodigingen naar andere gebruikers, chatten met andere gebruikers, het liken van berichten, het volgen van blogs.

 1. Online-postings

Wanneer u opmerkingen, bijdragen of andere inhoud op de Site plaatst, kunnen uw berichten door alle gebruikers worden bekeken en kunnen zij voor altijd buiten de Site openbaar worden verspreid.

 1. Adverteerders van derden

Wij kunnen gebruik maken van externe reclamebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u de Site bezoekt. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van informatie over uw bezoeken aan de Site en andere websites die zijn opgenomen in web cookies om advertenties aan te bieden over goederen en diensten die voor u interessant zijn.

 1. Filialen

Wij kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval wij van deze filialen zullen eisen dat zij dit Privacybeleid respecteren. Filialen omvatten onze moedermaatschappij en alle dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of die onder gemeenschappelijke zeggenschap met ons staan.

 1. Zakenpartners

Wij kunnen uw informatie of Persoonsgegevens delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

 1. Bedrijfsoverdracht

Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan een huidige of potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een huidige of voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van ons bedrijf, op voorwaarde dat wij de koper ervan op de hoogte stellen dat hij uw Persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld.

 1. Toestemming van de gebruiker

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook aan een andere persoon bekendmaken indien u daarmee instemt.

Wij kunnen geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens aan derden verstrekken, maar wanneer wij dat doen, is de informatie die wij delen in een gedeïdentificeerd formaat dat u niet persoonlijk identificeert. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de acties van derden met wie u persoonlijke of gevoelige gegevens deelt, en wij hebben geen bevoegdheid om verzoeken van derden te beheren of te controleren.  Als u niet langer correspondentie, e-mails of andere mededelingen van derden wenst te ontvangen, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de derde partij.

D.  COOKIE OPMERKING

Wij kunnen cookies of andere trackingtechnologie gebruiken om uw informatie te verzamelen of op te slaan. Onze Cookie Notice is te vinden op de Privacy Policy pagina, die beschrijft hoe wij cookies en soortgelijke tracking technologieën gebruiken op onze website om automatisch bepaalde bezoekersinformatie te verzamelen. Ook wordt uitgelegd hoe u de door ons aangeboden cookies kunt accepteren of weigeren.

  E.  MINOREN

De Site en de inhoud ervan zijn niet gericht op minderjarigen en het is niet onze bedoeling onze producten of diensten aan minderjarigen te verkopen, noch vragen wij bewust om informatie van of verkopen wij aan minderjarigen.  Indien een minderjarige Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt zonder toestemming van ouder of voogd, dient de ouder of voogd contact met ons op te nemen om de informatie te verwijderen.

 F.  BEVEILIGING VAN UW INFORMATIE

Wij gebruiken administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen, onbevoegde toegang tot de Site te voorkomen en de nauwkeurigheid van de gegevens te handhaven.  Hoewel wij redelijke stappen hebben ondernomen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beveiligen, dient u zich ervan bewust te zijn dat ondanks onze inspanningen, geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is, en dat geen enkele methode van datatransmissie kan worden gegarandeerd tegen enige onderschepping of andere vorm van misbruik. Alle informatie die online wordt vrijgegeven is kwetsbaar voor onderschepping en misbruik door onbevoegde partijen. Voor geregistreerde gebruikers van de Site kan een deel van uw informatie worden bekeken en bewerkt via uw account, die beschermd is met een wachtwoord. Wij raden u aan uw wachtwoord aan niemand bekend te maken. 

Geen enkele datatransmissie via het internet of een draadloos netwerk kan gegarandeerd perfect veilig zijn. Bijgevolg kunnen wij, hoewel wij de informatie die wij voor u bewaren trachten te beschermen, de veiligheid van de informatie die u ons toestuurt niet garanderen en doet u dit op eigen risico.

G. RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS

U kunt te allen tijde de informatie in uw account bekijken of wijzigen of uw account beëindigen door:

 • In te loggen bij uw accountinstellingen en uw account bij te werken; of
 • Contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens

Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen wij uw account en informatie deactiveren of verwijderen uit onze actieve databases. Sommige informatie kan echter in onze bestanden worden bewaard om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan wettelijke vereisten.

Als u niet langer correspondentie, e-mails of andere mededelingen van ons wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door:

 • Het noteren van uw voorkeuren op het moment dat u uw account op de Site registreert;
 • In te loggen bij uw accountinstellingen en uw voorkeuren bij te werken; of
 • Contact met ons op te nemen via de onderstaande contactinformatie

Indien u niet langer correspondentie, e-mails of andere mededelingen van derden wenst te ontvangen, dient u rechtstreeks contact op te nemen met deze derden.

H.BEZOEKERS VAN DE EUROPESE UNIE

Dit deel van het Privacybeleid is alleen van toepassing als u onze Site of diensten die onder dit Privacybeleid vallen, gebruikt vanuit een land dat een lidstaat van de Europese Unie is.

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Voor onze activiteiten kan het nodig zijn dat wij uw Persoonsgegevens overdragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), waaronder landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw thuisland. Wij verbinden ons er echter toe de nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de ontvangers van uw Persoonsgegevens gebonden zijn aan dezelfde mate van verplichtingen en dat uw Persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met dit Privacybeleid. Een kopie van onze standaard contractuele clausules kan worden verkregen door contact met ons op te nemen.

Uw rechten

Indien u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte, beschikt u over de volgende rechten inzake gegevensbescherming, die u te allen tijde kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen via de verstrekte contactgegevens:

 • Om toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens.
 • Om uw Persoonsgegevens te corrigeren, bij te werken of om verwijdering of wissing van uw Persoonsgegevens te verzoeken. 
 • Om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken wanneer deze gebaseerd is op onze legitieme belangen
 • Om portabiliteit van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.
 • Indien wij vertrouwen op uw toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens die is uitgevoerd op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.
 • Indien u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte en u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken, hebt u tevens het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

  I.  CONTACT OPNEMEN

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

COOKIE OPMERKING

Deze Cookie Notice beschrijft hoe wij cookies en soortgelijke trackingtechnologieën op onze website gebruiken om automatisch bepaalde bezoekersinformatie te verzamelen. Ook wordt uitgelegd hoe u de door ons aangeboden cookies kunt accepteren of weigeren.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies worden veel gebruikt door website-eigenaren om hun websites te laten werken of efficiënter te laten werken, maar ook om rapportage-informatie te verstrekken. Cookies die door de eigenaar van de website worden geplaatst, worden “first party cookies” genoemd.  Cookies die door andere partijen dan de eigenaar van de website worden geplaatst, worden “cookies van derden” genoemd. Cookies van derden maken het mogelijk dat functies of functionaliteiten van derden op of via de website worden aangeboden (zoals analytics). De partijen die deze cookies van derden plaatsen, kunnen uw computer herkennen wanneer deze de website in kwestie bezoekt, maar ook wanneer deze bepaalde andere websites bezoekt. 

Waarom gebruiken wij cookies?
Wij gebruiken cookies om bepaalde informatie te verzamelen over de bezoekers van onze website. Het kan gaan om gegevens over het IP-adres van hun computer, het type browser en de schermresolutie, maar ook om bepaalde analytische informatie (zoals welke pagina’s ze hebben bezocht en hoe lang) of voorkeursinformatie (zoals hun taalkeuze). Deze informatie stelt ons in staat om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken en om hen verbeterde websitefunctionaliteit te bieden. De informatie wordt echter verzameld op een manier die ons niet in staat stelt de werkelijke identiteit van de bezoekers vast te stellen, tenzij zij ervoor kiezen dit vrijwillig te doen. De cookies die via onze website worden gebruikt en hun doeleinden worden in de onderstaande tabel beschreven.

Hoe kan ik cookies beheren?
U hebt het recht om te beslissen of u cookies accepteert of weigert. U kunt deze keuze maken door de instructies te volgen of door te klikken op de toepasselijke afwijzingslinks in de onderstaande tabel. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kan dit sommige functies van onze website aantasten.

GOOGLE ANALYTICS

(ER ZIJN ER VERSCHILLENDE DIE SAMEN WERKEN)

Analytics

Deze geven anonieme rapporten (tot op het niveau van uw stad of streek) over het gebruik van de site. Overal, behalve op de “Careers”-pagina’s die potentiële kandidaten gebruiken als onderdeel van het proces om ons gegevens over hen te sturen. Uw IP-adres en de manier waarop u de site gebruikt en door de site navigeert. Wij implementeren “anonymise IP”, wat betekent dat Google, alvorens enige verwerking uit te voeren, uw IP-adres zo wijzigt dat het onmogelijk is om u te identificeren. Pas vanaf dat punt worden rapporten opgesteld.

Google (die ons vervolgens anonieme rapporten sturen)

Wijzig uw cookie-instellingen in uw internetbrowser (dit verschilt van browser tot browser – raadpleeg het helpmenu van uw browser voor meer informatie) of download en installeer de Google Analytics opt-out browser add-on die beschikbaar is op de opt-out site van Google.

Biedt u gerichte reclame aan?

Nee. Op dit moment plaatsen wij geen cookies op onze website voor gerichte reclamedoeleinden, noch staan wij toe dat een derde partij dit doet.

Gebruikt u Google Analytics? Webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google in de Verenigde Staten. Vervolgens anonimiseert Google, ongeacht waar het IP-adres vandaan komt (lidstaten van de Europese Unie, andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of elders), het laatste octet van het IP-adres (voor IPv4-adressen) of de laatste 80 bits (voor IPv6-adressen) (een proces dat bekend staat als “IP-masking”). Google doet dit omdat wij haar “anonymizeIP”-systeem voor alle landen hebben geactiveerd. Ten slotte slaat Google de geanonimiseerde gegevens op servers in de VS op. Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en om ons andere diensten in verband met het website- en internetgebruik te verlenen. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover zij beschikken.

Zoals uitgelegd in de tabel hierboven, kunt u voorkomen dat Google gegevens verzamelt en gebruikt (cookies en IP-adres) door de browser plug-in hier te downloaden en te installeren. Volg deze links voor meer informatie over de voorwaarden voor ons gebruik van Google Analytics Externe referentie, de informatie die Google verstrekt over gegevensbescherming en beveiliging Externe referentie, en Google’s mededeling over gegevensbescherming Externe referentie.

Gebruikt u technologieën die niet op cookies zijn gebaseerd om websitebezoeken te registreren (zoals webbakens, LSO’s, enz.)?
Nee. Op dit moment gebruiken we alleen de hierboven beschreven cookies om informatie over onze websitebezoekers te verzamelen.

Waar kan ik meer informatie krijgen?
Als u vragen of opmerkingen heeft over onze Cookie Notice, kunt u contact met ons opnemen via onze Contact pagina.